kusoldharmphuket
Facebook    Webmail     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ

ร่วมสนับสนุนของรางวัล ให้กับหน่วยงานที่จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

วันที่ 2012-01-16 11:43:35


มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ร่วมสนับสนุนของรางวัล ให้กับหน่วยงานที่จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้ 1.ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 มูลนิธิ ฯ ได้สนับสนุนของรางวัล คือ อุปกรณ์กีฬา (ลูกฟุตบอล จำนวน 20 ลูก, ลูกบาสเกตบอล จำนวน จำนวน 5 ลูก, และลูกตะกร้อ จำนวน 10 ลูก) 2.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง มูลนิธิ ฯ ได้สนับสนุนของรางวัล คือ หมวกกันน็อคสำหรับเด็ก จำนวน 10 ใบ 3.โรงเรียนท่าฉัตรไชย มูลนิธิ ฯ ได้สนับสนุนของรางวัล คือ ชุดเครื่องเขียน (กล่องดินสอ,ไม้บรรทัด,ดินสอ,ยางลบ,กบ เหลาดินสอ) จำนวน 30 ชุด และสมุด จำนวน 30 เล่ม 4.กลุ่มคนรักเด็ก ตำบลรัษฎา มูลนิธิ ฯ ได้สนับสนุนของรางวัล คือ เงินสด จำนวน 3,000 บาท 5.ชุมชนอ่าวเกใน ถนนตะกั่วป่า จังหวัดภูเก็ต มูลนิธิ ฯ ได้สนับสนุนของรางวัล คือ น้ำดื่ม จำนวน 6 โหล (72 ขวด), นมพร้อมดื่ม จำนวน 7 โหล (84 กล่อง) และพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว 6.โรงเรียนบ้านบางคู มูลนิธิ ฯ ได้สนับสนุนของรางวัล คือ ชุดเครื่องเขียน (กล่องดินสอ,ไม้บรรทัด,ดินสอ,ยางลบ,กบ เหลาดินสอ) จำนวน 10 ชุด และชุดแป้งสำหรับเด็ก จำนวน 60 ชุด 7.โรงเรียนบ้านลิพอน มูลนิธิ ฯ ได้สนับสนุนของรางวัล คือ ชุดเครื่องเขียน (กล่องดินสอ,ไม้บรรทัด,ดินสอ,ยางลบ,กบ เหลาดินสอ) จำนวน 10 ชุด และชุดแป้งสำหรับเด็ก จำนวน 60 ชุด 8.สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต มูลนิธิ ฯ ได้สนับสนุนของรางวัล คือ นมผงสำเร็จรูป จำนวน 5 กล่อง 9.การเคหะแห่งชาติ มูลนิธิ ฯ ได้สนับสนุนของรางวัล คือ ชุดเครื่องเขียน (กล่องดินสอ,ไม้บรรทัด,ดินสอ,ยางลบ,กบ เหลาดินสอ) จำนวน 50 ชุด 10.สมาคมเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อความเข้มแข็ง มูลนิธิ ฯ ได้สนับสนุนของรางวัล คือ ชุดเครื่องเขียน (กล่องดินสอ,ไม้บรรทัด,ดินสอ,ยางลบ,กบเหลาดินสอ) จำนวน 10 ชุด และชุดแป้งสำหรับเด็ก จำนวน 60 ชุด
ที่มา : มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

- ข่าวประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ
- ข่าวอุบัติเหตุจราจร
- กิจกรรมฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัคร
- เหตุพบผู้เสียชีวิตและเหตุอื่น ๆ
- ยานพาหนะประจำมูลนิธิ
- ประวัติเทพเจ้าองค์โป๊ยจุนเชี้ยฮุด
- ยานพาหนะอาสาสมัครมูลนิธิ(น.เขต) และรถสนับสนุน
- อุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัยของมูลนิธิ
- กิจกรรมฝ่ายพิธีกรรม
- สรุปการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน
- กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม
- ผู้อยู่ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิ 21 ราย
 
   
ทั้งหมด
พิธีกรรมฉลองวันเกิดพระตังลิ้วฮุดกุน วันที่ 18 กรกฏาคม 2559

ร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแบบบางส่วน ท่าอากาศยานภูเก็ต (Partial Emergency Exercise) ประจำปี 2559

พิธีฝังศพ ณ สุสานเขารัง วันที่ 13-07-59

 
พิธีกรรม
 
 
 
   
     มูลนิธิกุศลกรรมภูเก็ต
             34 ถนนพูนผล ซอย 9 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
     โทรศัพท์: +66 (0) 7621 1706, +66 (0) 7635 5330
             โทรสาร: +66 (0) 7635 5304
     อีเมลล์: kusoltam_pk@hotmail.com
     เว็บไซต์: www.kusoldharmphuket.com

Copyright © 2011- 2014 มูลนิธิกุศลกรรมภูเก็ต สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบและพัฒนาโดย Viewshop-asia.comดูผ่านคอมพิวเตอร์ คลิก
ดูผ่านมือถือ คลิก