kusoldharmphuket
Facebook    Webmail     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ

โครงการ "อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน"

วันที่ 2012-03-10 10:59:41

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้ดำเนินการจัด โครงการ "อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน" เป็นประจำทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ง ประมาณเดือนพฤษภาคม (พิธีฉลองวันเกิดองค์เทพ
"ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี้ยโจ้ว") และเดือนสิงหาคม (ประเพณีงานวันสารทผ้อต่อ) ของทุกปี
ซึ่งจะมีพิธีมอบเข้าสารให้กับโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 37 โรงเรียน ๆ ละ 250 กิโลกรัม
(5 กระสอบ) / ครั้ง
(ใน 1 ปี จะได้รับข้าวสาร จำนวน 500 กิโลกรัม (10 กระสอบ))
รายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในบัญชีโครงการของมูลนิธิ ฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนื
2. โรงเรียนวิชิตสงคราม
3. โรงเรียนบ้านอ่าวปอ
4. โรงเรียนบ้านหินร่ม
5. โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
6. โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
7. โรงเรียนเกาะสิเหร่
8. โรงเรียนบ้านบางคู
9. โรงเรียนบ้านกู้กู
10. โรงเรียนบ้านม่าหนิก
11. โรงเรียนแหลมพันวา
12. โรงเรียนบ้านสาคู
13. โรงเรียนบ้านทุ่งคา
14. โรงเรียนวัดเมืองใหม่
15. โรงเรียนบ้านแหลมทราย
16. โรงเรียนบ้านลิพอน
17. โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่
18. โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)
19. โรงเรียนบ้านบางครั่ง
20. โรงเรียนวัดลุมพินี
21. โรงเรียนเกาะมะพร้าว
22. โรงเรียนบ้านบางนุ
23. โรงเรียนบ้านไม้ขาว
24. โรงเรียนบ้านคลองเคียน
25. โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
26. โรงเรียนบ้านหินสามก้อน
27. โรงเรียนบ้านบางโรง
28. โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
29. โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
30. โรงเรียนบ้านคลองไส
31. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36
32. โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม
33. โรงเรียนวัดเทพนิมิต
34. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่
35. โรงเรียนท่าฉัตรไชย
36. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต37. สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต
โรงเรียนใดมีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อประสานงาน
ผู้จัดการมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
นายบรรยง สิริสุนทรวงศ์ ได้โดยตรง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 089-6500138

ที่มา : มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

- ข่าวประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ
- ข่าวอุบัติเหตุจราจร
- กิจกรรมฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัคร
- เหตุพบผู้เสียชีวิตและเหตุอื่น ๆ
- ยานพาหนะประจำมูลนิธิ
- ประวัติเทพเจ้าองค์โป๊ยจุนเชี้ยฮุด
- ยานพาหนะอาสาสมัครมูลนิธิ(น.เขต) และรถสนับสนุน
- อุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัยของมูลนิธิ
- กิจกรรมฝ่ายพิธีกรรม
- สรุปการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน
- กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม
- ผู้อยู่ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิ 21 ราย
 
   
ทั้งหมด
พิธีกรรมฉลองวันเกิดพระตังลิ้วฮุดกุน วันที่ 18 กรกฏาคม 2559

ร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแบบบางส่วน ท่าอากาศยานภูเก็ต (Partial Emergency Exercise) ประจำปี 2559

พิธีฝังศพ ณ สุสานเขารัง วันที่ 13-07-59

 
พิธีกรรม
 
 
 
   
     มูลนิธิกุศลกรรมภูเก็ต
             34 ถนนพูนผล ซอย 9 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
     โทรศัพท์: +66 (0) 7621 1706, +66 (0) 7635 5330
             โทรสาร: +66 (0) 7635 5304
     อีเมลล์: kusoltam_pk@hotmail.com
     เว็บไซต์: www.kusoldharmphuket.com

Copyright © 2011- 2014 มูลนิธิกุศลกรรมภูเก็ต สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบและพัฒนาโดย Viewshop-asia.comดูผ่านคอมพิวเตอร์ คลิก
ดูผ่านมือถือ คลิก