kusoldharmphuket
Facebook    Webmail     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรมฝ่ายพิธีกรรม

พิธีฉลองวันประสูติพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม วันที่ 11 มีนาคม 2555 ณ ที่ทำการมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

วันที่ 2012-03-17 02:08:02


พิธีฉลองวันประสูติพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม วันที่ 11 มีนาคม 2555 ณ ที่ทำการมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

สถานที่สักการะ :  ผู่ถัวซาน ณ ประเทศจีน 

เป็นขุนเขาทางทิศตะวันออก อยู่บนเกาะโจวซาน 

นอกชายฝั่งทะเลของ มณฑลเจ้อเจียง สูงจากระดับน้ำทะเลเพียง 284 เมตร

แต่เดิมนั้นพระอวโลกิเตศวรกวนอิมโพธิสัตว์ มีพระนามเรียกว่า "กวงซีอิม" ในสำเนียงแต่จิ๋ว หรือ "กวนซื่อยิน"

ในสำเนียง จีนกลาง  ตามการอ่านออกเสียงทับศัพท์ของภาษาจีนคำว่า ซึ่งมาจากคำว่า “อวโลกิเตศวร”

หรือที่พระอาจารย์ กุมารชีพให้ความหมายว่า “ผู้เพ่งกระแสเสียงแห่งสัตว์โลก”

ต่อมาเนื่องจากในรัชสมัยราชวงศ์ถัง อักษรคำว่า “ซี หรือ ซื่อ” นั้น ไปตรงกับพระนามของพระเจ้าจักรพรรดิถังไท่จง

คือ “หลี่ซื่อหมิน” จึงได้ตัดคำว่า “ซี” ออก เหลือเพียงแต่ “กวนอิม”  ภายหลังพระถังซำจั๋ง หรือพระเฮี่ยนจัง

ซึ่งเชี่ยวชาญใน ด้านภาษาสันสกฤต และภาษาจีน จึงได้ตั้งความหมายของกวนอิมใหม่เป็น “กวนจือไจ๋”

ซึ่งแปลว่า “ผู้เพ่งโดยอิสระ” แต่ โดยทั่วไป ผู้คนก็ยังคงนิยมออกพระนามของท่านว่า “กวนอิม” อยู่

พระกวนอิม เป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่มีสมญาว่า "มหาเมตตา มหากรุณา" เพราะพระองค์ท่าน เป็นพระมหาโพธิสัตว์องค์หนึ่ง

ที่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกเป็นอันมาก ท่าน สามารถนิมิตนิรมาณกายไปโปรดสัตว์ยังโลกอื่นๆ มากมาย ไม่ว่าจะนิรมาณกายเป็นนาค

เพื่อไปโปรดนาคที่โลกนาค, นิรมาณกายเป็นเทพ เพื่อไปโปรดเทพยังสวรรค์ หรือ นิรมาณกายเป็นเจ้าแม่กวนอิม มาโปรดผู้คนยังโลกมนุษย์ เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว

พระกวนอิมยังทรงสามารถประทาน อภัย หรือช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ภัยได้อีก 16 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัย อุทกภัย โจรภัย ฯลฯ

พระกวนอิมนั้น ถือเป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่ชาวจีนนับถือมากโดยนอกจากตามวัดจะมีรูปท่านอยู่ด้วยแล้ว โบสถ์ที่สร้าง

เพื่อบูชาท่านโดยเฉพาะ ก็มีอยู่มากมาย ซึ่งรูปของพระกวน อิมที่เราเห็น ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปของเพศหญิงซึ่งแท้จริงแล้ว

รูปเพศหญิงนี้ เป็นเพียงนิรมาณกายหนึ่ง ในจำนวน 32 กายของพระกวนอิมเท่านั้น หาใช่ว่าพระกวนอิมเป็นเพศ หญิงไม่

การขอพรให้ พระกวนอิมทรงเมตตากรุณาปลดทุกข์ภัยให้ ก็เพียงตั้งจิตศรัทธาให้มีสมาธิ ระลึกถึงท่าน แล้วสวดเจริญ พระคาถาบทสรรเสริญพระคุณ

ของเจ้าแม่กวนอิม (3,5 หรือ 9 จบ) ดังนี้

“   นำโมไต่ซือ ไต่ปุย กิ๊วโค่ว กิ๊วหลั่ง กวงไต๋เหล่งก้ำ กวงซีอิมผู่สัก ( กราบที่ 1 )

    นำโมไต่ซือ ไต่ปุย กิ๊วโค่ว กิ๊วหลั่ง กวงไต๋เหล่งก้ำ กวงซีอิมผู่สัก ( กราบที่ 2 )

    นำโมไต่ซือ ไต่ปุย กิ๊วโค่ว กิ๊วหลั่ง กวงไต๋เหล่งก้ำ กวงซีอิมผู่สัก ( กราบที่ 3 )

นำโมฮู๊ก  นำโมฮวบ  นำโมเจ็ง  นำโมกิ๊วโค่ว  กิ๊วหลั่ง  กวงซี้อิมผู่สัก  ทั่งจี้โต  โอม

เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซำผ่อออ

เทียงหล่อซิ้ง  ตี่หล่อซิ้ง  นั้งหลี่หลั่ง  หลั่งหลี่ซิง  เจ็กเฉียก  ใจเอียง  ห่วยอุ่ยติ๊ง

นำโมม่อออ  ปวกเยี๊ยะปอหล่อบิ๊ก  ”  ( กราบ)smiley
ที่มา : มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

- ข่าวประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ
- ข่าวอุบัติเหตุจราจร
- กิจกรรมฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัคร
- เหตุพบผู้เสียชีวิตและเหตุอื่น ๆ
- ยานพาหนะประจำมูลนิธิ
- ประวัติเทพเจ้าองค์โป๊ยจุนเชี้ยฮุด
- ยานพาหนะอาสาสมัครมูลนิธิ(น.เขต) และรถสนับสนุน
- อุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัยของมูลนิธิ
- กิจกรรมฝ่ายพิธีกรรม
- สรุปการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน
- กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม
- ผู้อยู่ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิ 21 ราย
 
   
ทั้งหมด
พิธีกรรมฉลองวันเกิดพระตังลิ้วฮุดกุน วันที่ 18 กรกฏาคม 2559

ร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแบบบางส่วน ท่าอากาศยานภูเก็ต (Partial Emergency Exercise) ประจำปี 2559

พิธีฝังศพ ณ สุสานเขารัง วันที่ 13-07-59

 
พิธีกรรม
 
 
 
   
     มูลนิธิกุศลกรรมภูเก็ต
             34 ถนนพูนผล ซอย 9 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
     โทรศัพท์: +66 (0) 7621 1706, +66 (0) 7635 5330
             โทรสาร: +66 (0) 7635 5304
     อีเมลล์: kusoltam_pk@hotmail.com
     เว็บไซต์: www.kusoldharmphuket.com

Copyright © 2011- 2014 มูลนิธิกุศลกรรมภูเก็ต สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบและพัฒนาโดย Viewshop-asia.comดูผ่านคอมพิวเตอร์ คลิก
ดูผ่านมือถือ คลิก