kusoldharmphuket
Facebook    Webmail     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรมฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัคร

ร่วมงานเสวนา "ภาคประชาชนพร้อมสู้ภัยพิบัติ หรือไม่..."

วันที่ 2012-06-07 02:36:06


มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต เข้าร่วมงานเสวนา "ภาคประชาชนพร้อมสู้ภัยพิบัติ หรือไม่..." ซึ่งจัดโดย สถานีโทรทัศน์ข่าวระวังภัย 24 ชั่วโมง เครือข่ายเพื่อชุมชน (ในเครือเนชั่น) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

เพื่อระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลความรู้เพื่อจักได้เตรียมตัวป้องกันภัยพิบัติโดยเฉพาะแผ่นดินไหว และสึนามิ ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ โดยมูลนิธิฯ

ได้ส่ง คุณเล็ก   ตันติวงศ์ไพศาล กรรมการหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนายสัญธาร  สงวนงาม เป็นตัวแทนอาสาสมัครมูลนิธิฯ

เป็นตัวแทนในการเสวนาในครั้งนี้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมอาคาร 5มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ที่มา : มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

- ข่าวประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ
- ข่าวอุบัติเหตุจราจร
- กิจกรรมฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัคร
- เหตุพบผู้เสียชีวิตและเหตุอื่น ๆ
- ยานพาหนะประจำมูลนิธิ
- ประวัติเทพเจ้าองค์โป๊ยจุนเชี้ยฮุด
- ยานพาหนะอาสาสมัครมูลนิธิ(น.เขต) และรถสนับสนุน
- อุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัยของมูลนิธิ
- กิจกรรมฝ่ายพิธีกรรม
- สรุปการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน
- กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม
- ผู้อยู่ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิ 21 ราย
 
   
ทั้งหมด
พิธีกรรมฉลองวันเกิดพระตังลิ้วฮุดกุน วันที่ 18 กรกฏาคม 2559

ร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแบบบางส่วน ท่าอากาศยานภูเก็ต (Partial Emergency Exercise) ประจำปี 2559

พิธีฝังศพ ณ สุสานเขารัง วันที่ 13-07-59

 
พิธีกรรม
 
 
 
   
     มูลนิธิกุศลกรรมภูเก็ต
             34 ถนนพูนผล ซอย 9 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
     โทรศัพท์: +66 (0) 7621 1706, +66 (0) 7635 5330
             โทรสาร: +66 (0) 7635 5304
     อีเมลล์: kusoltam_pk@hotmail.com
     เว็บไซต์: www.kusoldharmphuket.com

Copyright © 2011- 2014 มูลนิธิกุศลกรรมภูเก็ต สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบและพัฒนาโดย Viewshop-asia.comดูผ่านคอมพิวเตอร์ คลิก
ดูผ่านมือถือ คลิก