kusoldharmphuket
Facebook    Webmail     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกเป็นมูลนิธิดีเด่น ภาคที่ 11 รางวัลที่ 3

วันที่ 2012-06-07 03:11:52


มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ร่วมประชุมสันนิบาติมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่ภาค ประจำปี 2555 นำโดยผู้จัดการมูลนิธิ ฯ นายบรรยง  สิริสุนทรวงศ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มูลนิธิและสมาคมต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทและร่วมมือกับทางราชการในการดำเนินกิจกรรมสาธารณะในด้านต่างๆให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมอย่างทั่วถึงเพื่อการประสานงานและผนึกกำลังในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดประชุมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต

จัดประชุมระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และในการประชุมครั้งนี้

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกเป็นมูลนิธิดีเด่น ภาคที่ 11 รางวัลที่ 3 yes
ที่มา : มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

- ข่าวประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ
- ข่าวอุบัติเหตุจราจร
- กิจกรรมฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัคร
- เหตุพบผู้เสียชีวิตและเหตุอื่น ๆ
- ยานพาหนะประจำมูลนิธิ
- ประวัติเทพเจ้าองค์โป๊ยจุนเชี้ยฮุด
- ยานพาหนะอาสาสมัครมูลนิธิ(น.เขต) และรถสนับสนุน
- อุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัยของมูลนิธิ
- กิจกรรมฝ่ายพิธีกรรม
- สรุปการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน
- กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม
- ผู้อยู่ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิ 21 ราย
 
   
ทั้งหมด
พิธีกรรมฉลองวันเกิดพระตังลิ้วฮุดกุน วันที่ 18 กรกฏาคม 2559

ร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแบบบางส่วน ท่าอากาศยานภูเก็ต (Partial Emergency Exercise) ประจำปี 2559

พิธีฝังศพ ณ สุสานเขารัง วันที่ 13-07-59

 
พิธีกรรม
 
 
 
   
     มูลนิธิกุศลกรรมภูเก็ต
             34 ถนนพูนผล ซอย 9 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
     โทรศัพท์: +66 (0) 7621 1706, +66 (0) 7635 5330
             โทรสาร: +66 (0) 7635 5304
     อีเมลล์: kusoltam_pk@hotmail.com
     เว็บไซต์: www.kusoldharmphuket.com

Copyright © 2011- 2014 มูลนิธิกุศลกรรมภูเก็ต สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบและพัฒนาโดย Viewshop-asia.comดูผ่านคอมพิวเตอร์ คลิก
ดูผ่านมือถือ คลิก